logo.png

olafur eliasson / less ego wall / 2015

olafur eliasson / your drop collective / 2015

simon starling / bridge / 2015

timo nasseri / ohne titel / 2015

olafur eliasson / above below beneath above / 2014

KWY london / the bridge / 2014

olafur eliasson / the new planet / 2014

 jorinde voigt / position 1-3 (messing) / 2014

jorinde voigt / position 1-5 (kupfer) / 2014

olafur eliasson / map for unthought thoughts / 2014

olafur eliasson / panoramic awareness pavilion / 2013

nathan hylden / untitled / 2013

olafur eliasson / collective movement sphere / 2013

olafur eliasson / wirbelwerk / 2012

thilo frank / ekko / 2012

olafur eliasson / lava kaleidoscope / 2012

olafur eliasson / knowing doing planet / 2012

olafur eliasson / microscópio para são paulo / 2011

olafur eliasson / lamp for urban movement / 2011

jeppe hein / mirror angle 30° 60° 120° / 2009

olafur eliasson / take your time / 2008

tobias rehberger / ohne titel / 2008